Verhuis naar het buitenland

Wanneer je naar een ander land verhuist, dan neemt de verhuis een compleet andere dimensie aan. Je hebt meer tijd nodig voor de voorbereiding en de kosten zijn veel hoger. In dergelijke gevallen is het absoluut noodzakelijk dat je een beroep doet op vakmensen.

Beroep doen op professionele verhuizers

Bij een verhuis naar het buitenland moet je een beroep doen op professionele verhuizers. Dankzij hun ervaring en hun contacten met verhuisondernemingen in het buitenland zal de verhuis in betere omstandigheden verlopen en zal je over alle benodigde papieren beschikken.

Jouw eigendommen worden per schip in een waterdichte container vervoerd en worden vervolgens met een vrachtwagen naar jouw nieuw adres gebracht. Andere ondernemingen waarmee jouw verhuisonderneming een contract heeft afgesloten, zullen de container gedurende het volledige traject tot de eindbestemming volgen.

Invoerkosten en voertuigen

Wanneer je de grens overgaat met roerende goederen dan moet je invoerkosten betalen. Maak daarom een nauwkeurige inventaris van de goederen die in de container zijn opgeslagen.

De overbrenging van een voertuig kan in sommige gevallen problematisch zijn. Zorg er daarom voor dat de papieren van het voertuig in orde zijn. Controleer ook bij de ambassade van het land van bestemming, of er geen extra vergunningen nodig zijn die aan de douane moeten worden voorgelegd.

Zelfs als jouw bedrijf de verhuis betaalt, raden wij je toch aan informatie in te winnen over de kosten die verbonden zijn aan het aanpassen van jouw voertuig aan de normen van het land van bestemming en over de tijd die nodig is om alle zaken te regelen. Het is soms interessanter jouw voertuig te verkopen vóór jouw vertrek naar het buitenland en een nieuwe wagen aan te kopen in het nieuwe land.

Als je beslist om jouw voertuig mee te nemen, laat dan zeker niet na foto's te maken van alle kanten voordat je het toevertrouwt aan de verhuisfirma zodat je over de nodige bewijzen beschikt bij eventuele schade. Vergeet vooral niet fotokopieën te maken van al jouw documenten (eigendomsakten en dergelijke). Ze zijn zeer nuttig als de originele documenten zoek raken.

Meubels bewaren in België

Als je slechts voor korte tijd naar het buitenland verhuist, hoef je niet alles mee te nemen uit België. Je kan beslissen om alleen het strikt noodzakelijke mee te nemen en de rest van de meubels in een opslagplaats in België achter te laten.

De huur van een container biedt talrijke garanties:

  • De prijs is dezelfde als de huur van een garage. Je moet rekenen op 30 euro (±8 m3) tot 150 euro (±30 m3) per maand.
  • De containers worden meestal bewaakt.
  • In geval van diefstal, brand of overstroming, zijn de goederen verzekerd ter waarde van het bewaarde kapitaal en blijven ze onder de volledige verantwoordelijkheid van de verhuizer. In geval van schade zal je dus sneller een vergoeding ontvangen.
  • Aan het begin en einde van het contract wordt een complete inventaris van de goederen opgemaakt. Zo ben je zeker dat er niets gestolen of verloren is gegaan tijdens jouw afwezigheid. Bovendien zal elke diefstal of elk verlies door het huurcontract en de verzekeringspolis gedekt zijn.
  • Er zijn minder risico's op schade door vochtigheid: containers zijn waterdicht, garages niet.

Breng de gemeente op de hoogte

Ga naar het gemeentebestuur van jouw huidige woonplaats en breng hen op de hoogte van jouw verhuis naar een ander land. Geef details over de omstandigheden van de verhuis (tijdelijke of definitieve afwezigheid, reden van verhuis en dergelijke).

Laat jouw post nasturen

De Post bied je ook de mogelijkheid jouw briefwisseling na te sturen naar het buitenland. De pakketten DoMyMove en Mutapost bieden een reeks diensten die gaan van het nasturen van jouw briefwisseling tot het doorgeven van de adreswijziging aan jouw leveranciers van water, gas en elektriciteit of aan jouw mobiele telefoondienst.

Nuttige Adressen